fbpx
Stay connected
Trending News

Boliger på tvangssalg

Denne nettsiden er laget for deg som ønsker informasjon om tvangssalg og prosessen rundt det. Eller om du ønsker å stanse tvangssalget ved å refinansiere gjelden.

Hvis du har fått begjæring om tvangssalg eller det allerede har blitt besluttet tvangssalg av din bolig, kan du søke om refinansiering og få ryddet unna alt gjeld. På denne siden kan du finne en del artikler som kan være til hjelp.

Bolig

Hvordan finne boliger på tvangssalg

Du finner boliger på tvangssalg på de samme sidene og annonsene du finner tradisjonelle boliger til salgs, som for eksempel Finn.no. Det annonseres vanligvis ikke direkte at boligen er på tvangssalg av hensyn til skyldner. Derfor er man alltid nødt til å lese salgsoppgaven. Der vil man finne informasjon om at salget foregår etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven. En annen effektiv fremgangsmåte er å søke etter boligannonser hvor et advokatbyrå er oppført som kontaktperson. Boliger på tvangssalg selges ofte av advokatfirmaer. I det fleste tilfeller benytter man ikke en megler, men en advokat som medhjelper i et tvangssalg prosess.