fbpx
Stay connected
Trending News

Hva skjer når boligen blir tvangssolgt?

Hvis du har et boliglån, er det viktig at du holder god oversikt over utgiftene, regninger og andre økonomiske forpliktelser. Det er fort gjort å komme på etterskudd med ulike regninger for en rekke årsaker. Dette kan være for eksempel å bli innlagt på sykehuset, blitt ufør, mistet jobben, tannlegebesøk eller kanskje på grunn av høye strømpriser. Tvangssalg er på ingen måte en enkelt eller behagelig prosess for noen som helst. Utrolig nok kan det ta bare én «glemt» betaling for å komme på etterskudd. Men vi i Stoppe Tvangssalg er klar over at feil er uunngåelig, og vi er her for å fortelle deg at det finnes fortsatt håp!

Hva skjer når boligen blir tvangssolgt?

Tvangssalg

For å si det enkelt, et tvangssalg er tvungen avhending av eiendeler for pengemessige årsaker. En boligeier kan bli tvunget til å selge eiendommen på grunn av uforutsette omstendigheter. Tvangssalg utløses ved at eieren har kommet i en ugunstig økonomisk situasjon (utstående betalinger). Tvangssalg kan oppstå når gjelden øker og eieren har fått inkassovarsel fra kreditorene. Utstående beløp som eieren har pådratt seg vil bli betalt ved at boligen blir solgt ved tvang, etter at saken har blitt sendt og godkjent av namsmannen.

Tvangssalg med fullmakt - dekke utstående krav

En kreditor kan ha rett til å kreve at du selger boligen din for å dekke alle utstående krav du har pådratt deg. Hvor mye du skylder disse kreditorer avgjør hvor mye slagkraft de kan ha.

  • Hvis gjelden er kun for boliglånet: banken din kan ta rettslige skritt for å inndrive restlån på boliglånet eller andre lån hvis du faller på etterskudd. Et alternativ er å selge huset selv, eller at dere blir enig om andre boliglånsalternativer.
  • Hvis gjelden er IKKE kun boliglånet: Hvis du skylder penger til en eller flere kreditor, og du ikke har refinansiert gjelden med sikkerhet i bolig, kan disse kreditorene søke om tvangssalg for å dekke utstående krav mot deg.

Gjør følgende tiltak dersom en kreditor bruker utleggspant i en rettssak mot deg.

Når hjemmet ditt blir tvangssolgt, hva skjer videre?

Når boligen din er tvangssolgt, er fullmakten din forpliktet til å selge eiendommen for høyest mulig pris. Eiendommen vil bli oppført hos en eiendomsmegler (fullmakt), slik det er vanlig for de fleste långivere. For å selge eiendommen raskt, vil den som oftest bli lagt ut på auksjon.

Tilbakebetaling av lån etter tvangssalg

Etter at en namsmann har godkjent saken og eiendommen blir solgt videre, er du fritatt for det ytterligere behovet for å betale på boliglånet.

Tvangssalg kan påvirke boliglånet

Finansiering av et tvangssalg krever ofte ikke-konvensjonell finansiering. Vurderinger av gjeldende markedsverdi er vanligvis nødvendig for konvensjonelle boliglån. Verdien synker på grunn av tvangsrelaterte skader. Enkelte långivere vil ikke finansiere kjøpet med mindre huset oppfyller visse kvalitetsstandarder og har blitt reparert. Dessverre vil ikke alle kredittforetak finansiere en slik bolig. Det kan være vanskelig for noen kjøpere å få den finansieringen de trenger.

Vedlikeholds- og reparasjonsansvar

Inntil eiendommen er solgt, er utlånerne ansvarlig for å vedlikeholde den. De er ansvarlige for å håndtere eventuelle presserende eller nødvendige reparasjoner, og de kan også gjøre rutinemessig vedlikehold og renhold. Husk, det kan være et gebyr involvert. Gebyrene legges ofte til det totale skyldige beløpet. Når eiendommen blir tvangssolgt, går inntektene til nedbetaling av utstående betalinger og krav.

Inkludert i dette er:

  • Gjeldende boliglånssaldo
  • Juridiske gebyrer for långiver
  • Fullmaktens kommisjon
  • Kostnader forbundet med vedlikehold og reparasjoner

Hvis det er noe til overs, vil det bli brukt på eventuelle ekstra betalinger på boliglånet. Alle gjenværende midler blir overført til deg.

Hvis inntektene fra salget ikke er nok til å betale gjelden

Med mindre utlåner eller boliglånsforsikring godtar å frafalle beløpet, vil du fortsatt skylde dem penger. Et boliglånsunderskudd oppstår når lånebeløpet er mindre enn gjeldende boliglånssaldo. Det finnes noen få alternativer for å håndtere dette.

  • Begjæringen blir opphevet

Din evne til å reagere effektivt og raskt i forhandlinger og rettsprosedyrer ved å samarbeide med et kompetent finansfirma eller advokat kan sterkt forbedre situasjonen din. Du kan prøve å utarbeide en betalingsplan med banken for å «utsette behandling av begjæringen» før du møter i retten. Banken vil ofte kreve at en «god tro» betaling gjennomføres så fort som mulig.

Begjæringen skal inneholde informasjon om skyldige beløpe. Restsaldoen på boliglånet, advokatutgifter og saksomkostninger, og andre eventuelle utstående krav er noen eksempel på beløper som vil bli inkludert i dokumentet.

  • Søk om refinansiering med sikkerhet i bolig

Rådfør deg med fagfolk i FinansEiendom hvis du vurderer å refinansiere gjeld. FinansEiendom tar en gratis og helt uforpliktende titt på din økonomiske situasjon, og gir deg råd om hvorvidt du kan/burde refinansiere gjelden. Kontakt dem umiddelbart for pålitelig veiledn