fbpx
Stay connected
Trending News

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Denne nettsiden er laget for deg som ønsker informasjon om tvangssalg og prosessen rundt det. Eller om du ønsker å stanse tvangssalget ved å refinansiere gjelden.

Hvis du har fått begjæring om tvangssalg eller det allerede har blitt besluttet tvangssalg av din bolig, kan du søke om refinansiering og få ryddet unna alt gjeld. På denne siden kan du finne en del artikler som kan være til hjelp.

Bolig

Engasjer advokat

Hvis du ønsker å stoppe eller er uenig i begjæring om tvangssalg (du mener at det ikke finnes et gyldig grunnlag for at tvangssalg kan utføres) kan det være hensiktsmessig å oppsøke juridisk hjelp hos en advokat. En advokat vil hjelpe deg med gjeldsrådgivning, se på gyldigheten av kravet, se etter hvilke løsninger og muligheter du har, sørger for en mest rettferdig prosess, og ikke minst kan potensielt hjelpe deg med å stanse prosessen. En advokat som har erfaring med tvangssalg, vil ha evnen til å se vinklinger som du ikke evner å se selv i den situasjonen du står i.

Forhandle med kreditor

Du kan øke sannsynligheten for å stoppe tvangssalg ved å forhandle med kreditor som har lagt frem begjæring. Her har man muligheten til å forhandle ned gjelden med å ta kontakt med kreditorer så fort som mulig.  Dersom du og kreditoren kommer til enighet og inngår i en avtale for nedbetaling av kravet, vil man ha muligheten til å unngå tvangssalg av bolig. Det kan virke utfordrende å ta kontakt med kreditorene, men det er ute etter å finne gode løsninger som fungerer for begge parter. Det er uansett veldig mange som satser på at problemene forsvinner hvis man ignorere dem. Men slik er det ikke. Du kan alltid ta kontakt med kreditorene dine uansett hvor langt i prosessen du har kommet.

Hvordan forhandle med kreditorer

  1. Få oversikt over din gjeld, utgifter og hvilke kreditorer du har
  2. Sett opp en nedbetalingsplan eller budsjett som benyttes som grunnlag for forhandling med kreditorene
  3. Ta kontakt med kreditorene og gi så mye informasjon om din situasjon, inntekt og betalingsplan. Dersom de er ville til å strekke seg litt, kan du høre om muligheten for at de fjerner renter, gebyrer eller om du kan tilby et beløp for å slette helle eller deler av kravet
  4. Be om en skriftlig bekreftelse på avtalen før du betaler