fbpx
Stay connected
Trending News

Kredittsjekk og kredittscore

Denne nettsiden er laget for deg som ønsker informasjon om tvangssalg og prosessen rundt det. Eller om du ønsker å stanse tvangssalget ved å refinansiere gjelden.

Hvis du har fått begjæring om tvangssalg eller det allerede har blitt besluttet tvangssalg av din bolig, kan du søke om refinansiering og få ryddet unna alt gjeld. På denne siden kan du finne en del artikler som kan være til hjelp.

Stressed young asian woman no money to pay debt looking monthly expenses bills on table

Kredittsjekk

En kredittsjekk er en kontroll/undersøkelse av økonomien din og din betalingsevne. Dette er hvordan kreditorer, bankene eller utlånsinstitusjon får tilgang til kredittopplysninger som forteller, før en eventuell avtale innvilges, om du er pålitelig som kunde og vil klare å innfri gjelden din. Det gir en indikasjon på hvor trygg din økonomi er. Det er vanlig å foreta en kredittsjekk i forbindelse med lån og diverse abonnementer som innebærer en kredittelement. Når det foretas en kredittsjekk, skal den som sjekkes også få et gjenpartsbrev som forteller hvilke opplysninger som ble utlevert og til hvem.

Hvilke opplysninger inngår i en kredittsjekk

Når potensielle långivere foretar kredittsjekk av deg, får de følgende informasjon fra kredittopplysningsbyråene:

 • Din folkeregistrerte adresse
 • Beregnet bruttoinntekt
 • Skatteligning din
 • Registret næringsinteresser
 • Betalingsanmerkninger, inkasso, utlegg og lønnstrekk
 • Din kredittscore

Kredittvurdering

En kredittvurdering er bestilt inn av en virksomhet fra et kredittopplysningsbyrå, for å innhente informasjon om dine kredittopplysninger. Disse opplysninger analyser basere seg på din økonomiske fortid og din nåværende økonomi for å vurdere din kredittverdighet. En kredittvurdering uttrykker hvilken risiko som ansees til å være knyttet til deg om virksomheten velger å gi deg et lån. Denne vurdering utføres for å sjekke om lånsøker er i stand til å betjene lånet det søkes om.

Kredittscore

Opplysningene kreditorer, bankene eller utlånsinstitusjoner får fra en kredittsjekk av deg, brukes også til å beregne en kredittscore. Din kreditscore brukes som en risikovurdering av deg, og er en indikasjon på din betalingsevne og kredittverdighet. Din kreditscore er en poeng-beregning som viser hvor sannsynlig det er for at du vil få en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Rangeringen din går på en skala fra 0 – 100, hvor jo lavere den er, desto vanskeligere blir det å oppnå kreditt. En god kredittscore øker sannsynligheten for å få innvilget lån, samt gir deg fordelen med å få et billigere lån med bedre vilkår. Følgende skala indikerer hvor god eller dårlig din kredittscore er:

 • 71-100: «Veldig lav risiko»: En meget god kredittscore. Anbefaler at kunden blir godkjent
 • 51-70: «Lav risiko»: En god kredittscore. Anbefaler at kunden blir godkjent
 • 30-50: «Moderat risiko»: Anbefaler at kunden blir godkjent, men en manuell vurdering bør gjøres
 • 21-29: «Høy Risiko»: Anbefaler ytterligere manuell sjekk av kunden
 • 1-20: «Veldig høy risiko»: Anbefaler avslag

Kredittverdig

Å være kredittverdig handler om din evne til å betjene gjeld, og betyr at du har god kreditt. Det vil si at du har en god kreditscore. Alle banker og låneinstitusjoner foretar en kredittsjekk på alle søkere. Har du betalingsanmerkninger, vil du normalt alltid kategoriseres som ikke kredittverdig, og vil ikke få innvilget et lån.