fbpx
Stay connected
Trending News

Nyttig informasjon om tvangssalg av bolig

Denne nettsiden er laget for deg som ønsker informasjon om tvangssalg og prosessen rundt det. Eller om du ønsker å stanse tvangssalget ved å refinansiere gjelden.

Hvis du har fått begjæring om tvangssalg eller det allerede har blitt besluttet tvangssalg av din bolig, kan du søke om refinansiering og få ryddet unna alt gjeld. På denne siden kan du finne en del artikler som kan være til hjelp.

House

Hva betyr tvangssalg?

Tvangssalg betyr salg av eiendom eller løsøregjenstand med tvang for å dekke utestående krav fra en eller flere kreditorer. Dette skjer dersom skylderen har misligholdt sine forpliktelser, og har fått flere betalingspåminnelser og inkassovarsel. Begjæringen sendes til tingretten og det er namsmyndighetene som behandler saker om tvangssalg.

Hva er tvangssalg?

Tvangssalg av bolig er en prosess der skylderen blir tvunget til å selge eiendommen sin. Om gjelden forblir ubetjent, kan en eller flere kreditorer sende begjæring om tvangssalg til tingretten. Før begjæring til tingretten, vil skylderen ha fått et varsel om tvangssalg. Før dette vil skylderen ha fått flere betalingspåminnelser og inkassovarsel som har stått ubetalt over en lenger periode.  Namsmyndighetene vil vurdere om det er grunnlag for tvangssalg. Er det det, vil eiendommen bli lagt ut for salg. Dette for å dekke utestående krav hos kreditorene. Etter at det er besluttet tvangssalg, vil retten oppnevne en medhjelper som ofte er en lokal megler for bistand med gjennomføringen av tvangssalget. Tvangssalg og gjennomføringen av dette følger tvangsfullbyrdelsesloven.

Hvordan unngå tvangssalg?

Det er ikke alltid like enkelt å gjøre opp for seg hvis man har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon. Om man har fått varsel om tvangssalg betyr det som oftest at inkassosakene dine hos en eller flere kreditorer har gått for langt. Kreditorer må dermed ta pant i eiendommen din, og kreve at det blir solgt for å dekke ditt utstående krav. Mange er engstelige for at boligen skal kreves tvangssolgt. I snitt taper nordmenn 35% av normal markedsverdi ved et tvangssalg, noe som kan gi store psykologiske og økonomiske konsekvenser.

Få hjelp til å unngå tvangssalg

Har du mottatt brev med begjæring om tvangssalg? De aller fleste opplever dette som truende og traumatisk, og det er anbefalt å søke hjelp snarest for å unngå tvangssalg av bolig. Å kontakte en spesialbank er det beste alternativet. Det finnes mange spesialbanker som kan bidra med total opprydding og en gratis vurdering av saken din. Selv om du har kommet i økonomiske problemer, er det fullt mulig å stoppe tvangssalg om man søker hjelp tidlig og handler raskt.

Jeg anbefaler FinansEiendom

FinansEiendom har lang erfaring og er spesialister på å bistå med å stoppe tvangssalg ved å samle eksisterende gjeld inn i et nytt og billigere lån (refinansiering med sikkerhet i bolig). Alle kan få gratis og uforpliktende rådgiving hos dem. Du er ikke alene. FinansEiendom har bistått mange andre i samme situasjon som deg. Jeg anbefaler deg å søke å stoppe tvangssalg hos FinansEiendom. Du vil unngå å miste boligen og få kontroll på økonomien igjen. Fyll ut søknadsskjemaet og du vil bli kontaktet innenfor arbeidstiden av en dyktig rådgiver, vanligvis innen 1 time. Etter en gjennomgang av søknaden din vil du motta flere uforpliktende tilbud fra ulike banker som vil gi deg laver månedlige kostander, og muligheten til å bli kvitt betalingsanmerkninger og inkasso.