fbpx
Stay connected
Trending News

Viktige tvangssalg begreper og informasjon

Denne nettsiden er laget for deg som ønsker informasjon om tvangssalg og prosessen rundt det. Eller om du ønsker å stanse tvangssalget ved å refinansiere gjelden.

Hvis du har fått begjæring om tvangssalg eller det allerede har blitt besluttet tvangssalg av din bolig, kan du søke om refinansiering og få ryddet unna alt gjeld. På denne siden kan du finne en del artikler som kan være til hjelp.

Bolig

Hva skjer med gjelden etter tvangssalg

Kjøper du en bolig som har blitt tvangssolgt, over tar du ikke gjelden på boligen du kjøper. All gjeld på eiendommen slettes. Du som kjøper dermed, overtar boligen «slik den er». Det vil si at man ikke kan forvente at eiendommen er ryddet og vasket ut før overtakelse, og kjøper må eventuelt dekke utgiftene til dette.

Hva er et tvangskraftig tvangsgrunnlag?

Kjøper du en bolig som har blitt tvangssolgt, over tar du ikke gjelden på boligen du kjøper. All gjeld på eiendommen slettes. Du som kjøper dermed, overtar boligen «slik den er». Det vil si at man ikke kan forvente at eiendommen er ryddet og vasket ut før overtakelse, og kjøper må eventuelt dekke utgiftene til dette.

Allmennlege og særlig tvangsgrunnlag

Kjøper du en bolig som har blitt tvangssolgt, over tar du ikke gjelden på boligen du kjøper. All gjeld på eiendommen slettes. Du som kjøper dermed, overtar boligen «slik den er». Det vil si at man ikke kan forvente at eiendommen er ryddet og vasket ut før overtakelse, og kjøper må eventuelt dekke utgiftene til dette.

Kausjonist

En kausjonist er en person som gir baken en garanti om å nedbetale lånet dersom du selv ikke klarer det. Kausjonisten er ansvarlig for nedbetaling av lånet dersom det misligholdes.

Realkausjonist

En realkausjonist gir banken tilleggssikkerhet. Det vil si at man stiller med sikkerhet i form av pant i fast eiendom, enten i egen bolig, fritidsbolig eller tomt. Kausjonisten kan stille med garanti for hele lånet eller sette en beløpsgrense for hvor mye de ønsker å ha ansvar for. Etter at beløpsgrensen har blitt nedbetalt, er kausjonisten løst ut av lånet.

Medlåntaker

En medlåntaker har større juridisk ansvar enn kausjonist. Du som medlåntaker stiller ansvarlig på lik linje som hovedlåntaker. Som medlåntaker er du, og hovedlåntaker, ansvarlig for å betjene lånet. Lånet skal betales ned i henhold til avtale og nedbetalingsplan.

Medhjelper

En medhjelper er den mest brukte metoden i dag ved tvangssalg. Tingretten og namsmyndigheten oppnevner i de fleste tilfelle en medhjelper under tvangsfullbyrdelse. En medhjelper er benyttes da de har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering, og ikke minst oppnår skylderen en betraktelig høyrere pris med, enn uten hjelp. Medhjelperens godtgjørelse fastsettes av namsmyndigheten etter følgende satser:  

  • 3% av kjøpesummen til og med kr 500.000,
  • 2% av det overskytende til og med kr 1.000.000 og
  • 1% av det overskytende til og med kr 3.000.0000

Lønnstrekk/utleggstrekk

Din arbeidsgiver kan bli pålagt av namsmannen å foreta trekk, omtalt ofte som enten lønnstrekk eller utleggstrekk, i din lønn som følge av utestående krav mot seg. Trekkbeløpet utbetales direkte til kreditor. Krav som ligger til grunn for utleggstrekket kan for eksempel være:

  • Ubetalte skatter
  • Kommunale avgifter
  • Merverdiavgift
  • Bidragsgjeld
  • Bøter