fbpx
Stay connected
Trending News

Begjæring om tvangssalg

Forstå begjæring om tvangssalg

Når en utleggssak går til retten, kalles det begjæring om tvangssalg. Tvangssalg er prosessen med å selge et hus for å inndrive gjeld som har gått ubetalt. Prosessen gjennomføres gjennom namsmyndighetene. Hvis retten fastslår at pantelånet er misligholdt, kan långiver be om at det holdes auksjon for å inndrive de nødvendige midlene for å gjøre opp gjelden. Hvis inntektene fra auksjonen ikke er tilstrekkelige til å dekke den utestående gjelden til pantelåner, forblir den tidligere huseieren ansvarlig for differansen.

Begjæring om tvangssalg

Begjæring om tvangssalg

Når en utlåner inngir et søksmål mot en misligholdt låntaker i fylket der eiendommen ligger, begynner den rettslige forebyggingsprosedyren offisielt. En «klage på begjæring om tvangssalg» er det juridiske dokumentet som er inngitt av långiveren (saksøkeren) for å starte tvangssalgprosessen i retten. Låntakeren får servert dette papiret og en stevning.

Varsel om tvangssalg

Tvangssalg handlingen igangsettes ved at utlåner sender inn kravet til namsmannen. For eksempel vil pantebrev, eiendom, mislighold, skyldig beløp, saksøkte og deres eierandel i eiendommen alle bli beskrevet i klagen. Kopi av seddel og pant vil bli inkludert som bevis,

Hva långiver ønsker fra retten, vil også bli tatt med i klagen. For eksempel inkluderer boliglånsskyldnere ofte en forespørsel i klagen om tillatelse til å selge eiendommen og bruke inntektene til å betale ned på boliglånet. Hvis salgsgevinsten ikke klarer å betale ned gjelden, kan det søkes om en mangelsdom i klagen.

Melding til namsmannen

Dokumentet kjent som begjæring om tvangssalg sendes til namsmannen med det formål å varsle allmennheten, påfølgende pantehavere og potensielle eiendomskjøpere om at den aktuelle eiendommen er gjenstand for en tvangssak.

Stevning

Låntakere får i stevningen beskjed om at de må svare med tilsvar for å utfordre saken. Alle som får varsel om tvangssalg, vil få stevning. Låntakere, andre boliglånsinnehavere og domskreditorer som er registrert på innleveringstidspunktet, vil alle bli identifisert som saksøkte i søksmålet.

Innklagede får 30 dager på seg til å reagere på anklagene i klagen etter å ha mottatt en stevning og varsel om rettighetene deres. Dersom saksøkte ønsker å svare på påstandene i søksmålet, må de gjøre det innen fristen.

En tvangskamp kan være verdt det hvis.

Det kan lønne seg å utfordre tvangsbegjæringen i retten hvis det viser seg at långiveren ikke overholdt loven, og dermed frata deg en vesentlig rettighet. Tross alt vil du kunne beholde eiendommen din mye lenger dersom utlegget enten ble stoppet eller sterkt utsatt. Alternativt kan du få en fordel som vil hjelpe deg med å finne en metode for å vedlikeholde den.

I tilfelle en utlåner har startet tvangsbehandling på grunnlag av feilaktig informasjon, for eksempel feilfordeling av betalinger som resulterer i fravær av forsinkelse eller en for høy angivelse av gjenopprettingsbeløpet, og dermed hindrer låntakerens rettigheter til gjeninnføring, er det sannsynlig at utlegget kan stanses eller utsettes.

Å velge å avstå fra å svare på et varsel om tvangssalg er ikke alltid den mest fornuftige handlingen. Anta at det på grunn av en rettslig tvist kreves en alternativ prosessform for å ivareta ens rettigheter i forbindelse med et rettslig utlegg. Hvis du sender inn et svar som ikke er nøyaktig, kan det føre til tap av en verdifull fordel.

Hvis utlåner har begått en feil, for eksempel å ikke betjene deg med tvangssalg-saken, kan du sende inn en begjæring om å avvise for å utfordre domstolens jurisdiksjon. Når du vinner, må tvangsprosessen begynne på nytt. Hvis du sender inn et svar, innrømmer du imidlertid i hovedsak at domstolen har jurisdiksjon og tvangsauksjonen kan fortsette.

Velge å ikke sende inn et svar

Du trenger ikke å svare på stevningen hvis du ikke har til hensikt å bestride tvangssalget. Hvis det skjer, vil du sannsynligvis bli truffet av en «standarddom» av retten. Hvis du ikke svarer på utlåners klage, vil det resultere i en uteblivelsesdom, som gir utlåner den lettelsen den ba om i klagen. Långiver kan da disponere eiendommen via et salg. Långiveren kan være kvalifisert for en mangelsdom.