fbpx
Stay connected
Trending News

Regler ved tvangssalg av bolig

Det er mange regler ved tvangssalg av bolig, og en rekke krav som må oppfylles. Disse reglene og krav kan være utfordrende å tolke uten juridisk bakgrunn.

Hvis du har fått begjæring om tvangssalg eller det allerede har blitt besluttet tvangssalg av din bolig, kan du søke om refinansiering og få ryddet unna alt gjeld. På denne siden kan du finne en del artikler som kan være til hjelp.

Bolig

Tvangsfullbyrdelsesloven

Tvangsfullbyrdelsesloven fra 1992 angir regler for hvordan man skal få gjennomført et tvangssalg ved hjelp av rettsapparat. Tvangsfullbyrdelse dreier seg om ubetalt gjeld som en kreditorer eller privat person har krav på. Både private og offentlige kan sende inn kravet til retten. Namsmyndighetene vil avgjør om saken er gyldig og kan begjære tvangssalg av eiendom eller andre verdisaker som for eksempel bil.

Pantekrav

Panterett er i panteloven definert som en særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet). Enkelt sagt innebærer dette at den som låner ut penger kan få sikkerhet i en fast eiendom, en ting eller en rettighet, som tjener som sikkerhet for oppfyllelsen av lånet. For krav som er sikret ved panterett, er den vanligste form for inndrivelsen normalt ved tvangssalg. For at det skal være gyldig må det finnes et pantekrav som er misligholdt og forfalt. Dette er gjeld som skylderen ikke har betalt etter gjentatte inkassovarsler.

Begjæring av tvangssalg

Begjæring om tvangssalg er et varsel fra namsmyndighetene at en kreditorer eller privat person vil at, som oftest, din bolig bli tvangssolgt. Etter at du har mottatt dette brevet, er tvangssalgs prosessen i gang. Skylderen har alltid muligheten til å klage innen to uker dersom uenighet foreligger.

Slik begjærer du tvangssalg

  1. Fyll ut begjæringen
  2. Legg ved riktig dokumentasjon
  3. Send begjæringen til namsmannen

 

Å sende inn begjæring om tvangssalg til namsmannen kan virke relativt enkelt. Viktig å huske at det må alltid være et tvangsgrunnlag før en beslutning om tvangssalg kan tas, og at prosessen videre med et tvangssalg tar tid. Handler du raskt vil du ha muligheten til å beholde boligen din.